top of page

ZİYNET EŞYASI DAVASI
(Düğün Takıları)

BOŞANMA AVUKATI

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

Düğün Takılarının Talep Edilmesi

Düğün takıları ile ilgili talepler, boşanma davası ile birlikte ileri sürülebileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinde sonra ayrı bir dava açma şeklinde de ileri sürülebilir. Ziynet alacağı davasında ziynet eşyasının aynen iadesi talep edilmişse zamanaşımı süresine tabi değildir. Ancak davanın açıldığı sırada düğün takıları mevcut değil ise ve davacı tarafından ziynet eşyasının aynen iadesi mümkün olmadığı için bedeli talep edilmişse dava açma süresi 10 yıl olup, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren başlamaktadır. Düğün takıları kişisel mal olarak kabul edildiği için boşanmada mal paylaşımı hesaplamasına da dahil edilemez.

Düğün takıları ile ilgili açılan davanın terditli (kademeli) dava şeklinde açılmasında yarar vardır. Yani, mümkünse ziynet eşyalarının aynen iadesi, mümkün olmaması halinde takıların bedelinin ödenmesine karar verilmesi talep edilmelidir. 

Kadına özgü ziynet eşyaları; eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır.

Av. Mahmut DAĞHAN

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

bottom of page