top of page

BOŞANMAYA İLİŞKİN TANIMA - TENFİZ
DAVASI

BOŞANMA AVUKATI

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

Yurtdışında verilen boşanma kararlarının

Ülkemizdeki Mahkemelerce tanınması ve icra edilebilirliği

Tanıma tenfiz davası, yabancı bir mahkeme veya hakem kararının Türkiye'de icra edilebilmesi için açılan bir dava türüdür. Bu tür davalarda, yabancı bir mahkeme veya hakem tarafından verilmiş olan bir kararın Türkiye'de geçerli olabilmesi için Türk mahkemeleri tarafından tanınması ve tenfizi talep edilir.

Tanıma tenfiz davaları genellikle uluslararası hukukun ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasına dayanır. Bu tür davalarda, Türk mahkemeleri yabancı bir mahkeme veya hakem kararının Türkiye'de tanınması ve icra edilmesi için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini inceler.

Bu şartlar arasında, yabancı mahkeme veya hakem kararının Türkiye'de hüküm ifade etmesi için gerekli olan usul ve esas kurallarına uygun olarak verilmiş olması, Türk kamu düzenine aykırı olmaması, tarafların haklarının savunulduğundan emin olunması ve yabancı kararın Türk mahkemelerinin yetkisi dışında kalmaması gibi hususlar yer alır.

Tanıma tenfiz davaları, yabancı mahkeme veya hakem kararlarının Türkiye'de geçerliliğinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bu sayede, tarafların yargı hukuku ve adalet sistemlerinin sınırları aşılarak, bir başka ülkedeki mahkeme veya hakem kararlarının Türkiye'de uygulanması mümkün hale gelir.

Tanıma davası yabancı bir kararın Türk hukukuna uygun olup olmadığının tespit edilmesi için açılırken, tenfiz davası yabancı bir kararın Türkiye'de icra edilebilmesi için gerekli olan şartların sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi için açılır.

Yurtdışında Yapılan Evliliğin Tescili ve Yurtdışında Doğmuş Çocukların Türk Vatandaşlığını Kazanması yazımızı okumak için tıklayınız.

Av. Mahmut DAĞHAN

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

bottom of page