top of page

VELAYET DAVASI

BOŞANMA AVUKATI

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

Çocukların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi

Velayet, yetişkin olmayan yani 18 yaşın altındaki çocukların bakım, korunma ve eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla  anne ve babaya verilen hak ve ödevlerdir.

Boşanma davalarının en önemli konuları arasında velayet davası gelir. Evlilik birliği içinde doğan çocuğun velayeti anne ve babanın müşterek olarak kullanımı içinde bulunur. Ama boşanma durumunda evlilik birliği de sona ereceği için çocuğun kimin velayetinde kalacağına dair karar hâkimin kararı ile belirlenir.

Anlaşmalı Boşanma davasında eşler, müşterek çocuğun velayeti hakkında kendi aralarında karar verir. Çekişmeli boşanma davasında ise hâkim takdir yetkisine sahiptir. Yargı sırasında mahkemeye sunulan deliller, gerekli incelemeler ve soruşturmalar, sosyo- ekonomik durum tespitleri yapılmakta ve uzman pedagog veya sosyal hizmet uzmanlarından bir rapor alınmaktadır. Çocuğun velayetinin hangi eşe verileceği hâkim hükmüyle karara bağlanmaktadır.

Anne ve baba boşanma sonucu velayeti aldıktan sonra çocuğun çıkarlarında bir değişiklik olursa, velayeti değiştirmek için bir velayet davası açabilir. Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin, velayeti kendisine vermesi için diğer eşe açtığı dava türüdür. Velayet davası açma hakkı yalnızca anne, baba ve evlat edinen ebeveynlere verilir.

Çocuğun velayeti olmayan taraf ile kişisel ilişki kurulmasının önlenmesi, çocuğu, velayeti olmayan anne yada babaya bırakılması veya çocuğun üçüncü kişiyle birlikte bırakılması, çocuğun çıkarlarının gerektirdiği nedenler (sağlık, eğitim, ahlâk, güvenlik),velayeti kendisinde bulunan ebeveynin yeniden evlenmesi, velayet hakkı kendisine verilen ebeveynin bir başka yere gitmesi, ölüm veya velayet görevinin engellenmesi velayetin değiştirilmesi davası için başlıca sebeplerdir.

Mahkeme belli yaşın üstündeki çocukların velayetini düzenlerken çocuğu dinlemeli ve velayet konusundaki görüşünü sormalıdır. Yargıtay uygulamasına göre çocuğun idrak yaşı, 8 yaş veya üstüdür. 8 yaş veya bu yaşın üzerinde olan çocukların görüşü alınmadan velayetin düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kaldırılması mümkün değildir

Av. Mahmut DAĞHAN

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

bottom of page