top of page

NAFAKA ARTIRIM
ve
NAFAKA KALDIRMA

BOŞANMA AVUKATI

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

Nafaka Artırım

Nafaka, bir boşanma davası sırasında ya da sonrasında bir eşin diğer eşe vermesi gereken maddi destektir. Nafaka miktarı, eşlerin aylık gelirleri, hayat standartları, çocukların ihtiyaçlarına göre belirlenir. Nafaka artırma davası, nafaka alan eşin, nafaka miktarının artırılmasını talep ettiği bir dava türüdür. Bu tür bir davada, eşin gelir durumunun değiştiği, hayat standardının yükseldiği veya çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının arttığı gibi nedenler sunulabilir. Nafaka arttırma davasında, değişen koşulları destekleyecek kanıtlar sunmak gerekir.

Anlaşmalı boşanmada kabul edilmiş olan nafaka miktarı da zaman içerisinde yetersiz hale gelebilir. Bu durumda da nafaka miktarının artırılması için dava açılabilir.

Nafakaya ilişkin mahkeme kararlarında, nafaka miktarı yıllık bir artış oranına bağlanabilir. Bu durumda nafaka miktarı her yıl bu artış oranına göre güncellenir.

 

Ancak buna rağmen zaman içerisinde nafaka miktarı, alacaklının ihtiyaçlarını karşılamayacak duruma gelebilir. Bu halde de nafaka artırım davası açılabilir.

Nafaka artırım talebinde bulunabilmek için herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Nafaka devam ettiği sürece nafaka alacaklısı değişen koşullar ve haklı gerekçelerin varlığı halinde her zaman nafaka artırım davasını açabilir.

2

Nafakanın Kaldırılması - Azaltılması

Nafaka miktarının belirlenmesi sırasında yapılan yanlış bir değerlendirme veya eşlerin koşullarının değişmesi sonucu, nafaka veren eşin nafakanın kaldırılması ya da azaltılması davası açma hakkı bulunmaktadır.

Nafaka kaldırma davası, nafaka veren eşin, daha fazla nafaka ödememesi gerektiğine dair bir talep içeren bir davadır

Anlaşmalı boşanma neticesinde hükmedilen nafaka alacaklarında da nafakanın kaldırılmasını veya azaltılmasını gerektirecek sebepler doğabilir. Bu sebeplerin doğması halinde, nafaka yükümlüsünün nafaka borcunun devam etmesi hakkaniyete uygun olmayacaktır. Bu takdirde de Yargıtay kararlarıyla da sabit olmak üzere nafaka yükümlüsünün, nafakanın kaldırılmasını veya indirilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Nafaka kaldırma veya azaltma talebinde bulunabilmek için herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Nafaka devam ettiği sürece nafaka alacaklısı değişen koşullar ve haklı gerekçelerin varlığı halinde her zaman nafakanın kaldırılması veya azaltılması davasını açabilir.

Av. Mahmut DAĞHAN

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

bottom of page