top of page

CEZA HUKUKU

Hukuk Büromuz İzmir'de suçlu olduğu iddia edilen bir kişinin haklarını koruyabilmesi ve adil bir yargılama süreci geçirebilmesi için çalışma yapmaktadır. Ceza avukatı olarak, suçluya yasal danışmanlık ve savunma sağlar, açık ve adil bir yargılama sürecinde onun haklarını korur ve gerektiğinde cezalandırma boyutunun sınırlarını belirler.

 

Ayrıca, ceza avukatı ve eski bir emniyet personeli olmanın getirdiği tecrübe ve bilgi birikimi ile delil toplama, tanıklarla müzakere etme, savunma hazırlama ve diğer yargılama sürecindeki işlemlerle ilgili olarak yardımcı oluyor ve ceza yargılaması sürecinde Müvekkillerimiz ile strateji yürütüyoruz.

 

Bu nedenle, ceza avukatlığının adalet sistemi için çok önemli olduğunu ve suçlanan bir kişinin yargılama sürecinde adaletli bir şekilde yargılanmasını sağlamak için çaba gösterdiğimizi hatırlatmak istiyoruz.

İZMİR CEZA AVUKATI

Av. Mahmut DAĞHAN  

SORUŞTURMA - SAVCILIK AŞAMASI

Ceza yargılamasında soruşturma evresi, suç işlendiği haberinin alındığı anda başlar. Soruşturma evresinin başlaması için “basit şüphe”nin oluşması gerekir. İhbar veya şikayet sonucunda ya da suç haberini alan Cumhuriyet savcısı kendiliğinden, kolluk güçleri vasıtasıyla işin gerçeğini araştırmaya başladığı aşamaya verilen addır. Soruşturmanın gizliliği esastır. Yani soruşturma ile ilgisi olmayan kişiler veya avukatlar dışındakiler soruşturma evresindeki bilgilere ulaşamaması gerekmektedir.

Yukarıdaki anlatılan sebepten ötürü henüz soruşturma aşamasında dosyaya konu olduğunu öğrenen şüpheli tarafın artık kovuşturma aşamasına geçildiği taktirde hakkında düzenlenecek iddianamede atılı suç hükümleri uyarınca cezalandırılmak üzere yargılanacağını, müşteki tarafın ise bilmelidir. Bu yüzden toplanılması gereken delliller, tanıkların dinlenilmesi gibi önemli hususlarda ağır kalan soruşturma görevlilerinin eksiklerinin kapatılması, soruşturmanın şüpheli ya da şikayetçi tarafından daha etkin şekilde takibi, dosyaya delil getirilmesi gibi önemli konularda tecrübeli avukatların yardımından faydalanılması bu ve bundan sonraki tüm aşamalar için büyük önem arz eder.

Şikayetçi olmak için

Mağdur - Müşteki Avukatlığı

Savunma yapılması adına

Şüpheli Avukatlığı hakkında bilgi almak için tıklayın

2

KOVUŞTURMA - MAHKEME AŞAMASI

Kovuşturma aşaması, bir suçun işlendiği şüphesi üzerine başlatılan resmi soruşturma sürecidir. Bu süreçte, savcılık suçun işlenip işlenmediğine dair delilleri toplar ve bir iddianame hazırlar. Bu noktada, sanık olarak ifade veren kişilerin avukatları, müvekkilleri adına savunma yapmak ve haklarını korumak için önemli bir role sahiptirler.

Avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunmak için çalışır. Bu, müvekkilin suçsuz olduğunu kanıtlamak için delilleri toplamak ve sunmak, müvekkilin haklarının ihlal edildiğinde bunu tespit etmek ve müdahale etmek, veya müvekkilin suçu işlemiş olsa bile en uygun cezanın verilmesi için çalışmak gibi çeşitli şeyleri içerebilir.

Ayrıca, kovuşturma aşamasında avukatların diğer bir önemli rolü de müvekkillerinin yargılanma sürecinde destek vermek ve onları temsil etmektir. Bu süreçte, müvekkillerinin yanında durarak, hukuki sürecin anlaşılması, müvekkillerinin haklarının korunması ve müvekkillerinin adil bir şekilde yargılanmalarını sağlamak için çalışırlar.

Sonuç olarak, kovuşturma aşamasında avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunmak, yargılama sürecinde destek vermek ve adaletin sağlanması için önemli bir rol oynarlar.

Ağır Ceza ile Asliye Ceza arasındaki fark nedir?

3

İNFAZ AŞAMASI

Cezada infaz aşaması, hükümlülerin cezalarını çekmeleri için hükümetin yaptığı işlemlerin tümüdür. İnfaz aşaması, mahkumiyet kararının verilmesiyle başlar ve hükümlünün cezasının tamamlanmasına kadar devam eder. Bu süreçte, hükümlülerin hapishanelerde ya da diğer ceza infaz kurumlarında barındırılmaları ve cezalarının yerine getirilmesi sağlanır.

Cezada infaz aşaması, genellikle bir dizi adımdan oluşur. Bu adımlar, hükümlünün durumuna ve suç türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak aşağıdaki adımları içerir:

  1. Tutuklama: Hükümlü, cezaevine götürülmek üzere tutuklanır.

  2. Kayıt: Hükümlü, cezaevi görevlileri tarafından kaydedilir. Bu işlem, hükümlünün kişisel bilgilerinin, parmak izlerinin, fotoğraflarının ve sağlık durumunun kaydedilmesini içerir.

  3. Sınıflandırma: Hükümlü, suç türüne, cinsiyetine, yaşına ve diğer faktörlere göre cezaevindeki uygun sınıfa atanır.

  4. İç disiplin: Cezaevi kurallarını ihlal eden hükümlüler, kuralların çiğnenmesi durumunda uygulanan disiplin cezalarına tabi tutulurlar.

  5. Rehabilitasyon: Bazı cezaevleri, hükümlülerin mesleki eğitim, psikolojik danışmanlık, bağımlılık tedavisi ve diğer programlarla tekrar topluma kazandırılmasını hedefleyen rehabilitasyon programları sunarlar.

  6. Tahliye: Hükümlüler, cezalarını tamamladıktan sonra serbest bırakılırlar veya koşullu tahliye edilirler.

Cezada infaz aşaması, suçluların cezalarını tamamlamaları için hükümet tarafından sağlanan bir sistemdir. Bu süreç, suçluların yeniden topluma kazandırılmasını da içeren bir rehabilitasyon ve yeniden uyum sağlama sürecini içerir. Ancak, hapis cezalarının ne kadar etkili olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir ve ceza sistemleri, daha fazla rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon programlarına odaklanarak daha etkili hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Av. Mahmut DAĞHAN

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

bottom of page