top of page

BOŞANMA HUKUKU

Hukuk Büromuz İzmir'de boşanma sürecinde olan Müvekkillerimize yasal danışmanlık, boşanma davasının yürütülmesi ve boşanma sonrası yapılması gerekenler konusunda yardımcı olmaktadır. Boşanma sürecinde taraflar arasında öncelikle uzlaşma sağlamaya çalışır ve eğer gerekliyse Müvekkilin talimatı doğrultusunda çekişmeli veya anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvurur.

Boşanma süreci Müvekkil yararı gözetilerek yürütülür ve büromuz sizin haklarınızı savunur. Bu kapsamda eşlerin mal ve servet bölüşümü, nafaka ve çocukların geleceğine ilişkin hakları üstlenilecek sorumluluklar ve dava süreçlerinin yasal takibi hususunda hukuki hizmetler önemli bir yer almaktadır.

İZMİR BOŞANMA AVUKATI

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN 

BOŞANMA VE SEBEPLERİ

Boşanma, eşler hayattayken kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesidir. Bazı boşanma sebepleri kanunda özel olarak düzenlendiği için bunlara özel boşanma sebepleri denirken; TMK madde 166’da düzenlenmiş olan evlilik birliğinin temelden sarsılması ise boşanmanın kusura dayalı olmayan genel sebebi olarak adlandırılmaktadır.

2

BOŞANMANIN SONUÇLARI

Boşanma kararının kesinleşmesi ile evlilik sona erer.

Boşanmış olan eşler yeniden evlenebilirler.

Boşanma halinde mal rejimi tasfiye edilir. Yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejiminde tasfiyenin nasıl yapılacağı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Müşterek çocuğun velayeti boşanma sonucunda ana ya da babadan birisine verilir. Değişen şartlara göre, velayet hakkı sahibinin değiştirilebilmesi de Türk Medeni Kanununda öngörülmüş ve düzenlenmiştir. Bu nedenle, velayete ilişkin mahkeme kararları kesin hüküm teşkil etmemektedir. Velayet davası hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Boşanma halinde çocuğa velayeti kendisinde kalmayana ana veya babanın ödeyeceği şekilde iştirak(bakım) nafakası bağlanır. Velayeti almayan taraf gücü oranında bu masraflara katılmak zorundadır. İştirak nafakası, çocuk ergin oluncaya kadar devam eder.

Boşanma durumunda, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusurusuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun bulunmaması ya da daha az kusurlu olması gerekir. Kusuru olmayan ya da daha az kusurlu olan taraf boşanma sebebiyle zarar görmüş olmalıdır.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda para ödenmesini isteyebilir.

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Yoksulluk nafakası süresizdir. Maddi ve manevi tazminat davalarından farklı olarak kendisinden nafaka istenen eşin kusurlu olması aranmaz.  Nafakanın arttırılabilmesi ya da tamamen kaldırılabilmesi talep halinde mümkündür. Nafaka arttırım ve nafakanın kaldırılması davası hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma kararının kesinleşmesinin üzerinden 1 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

2

YURTDIŞI BOŞANMA KARARLARININ TANINMASI

Yurtdışında yapılan boşanmalara ilişkin ülkemizde bu kararların tanınması ve icra edilebilirliği hakkında tanıma ve tenfiz davalarına ilişkin bilgi alın.

Av. Mahmut DAĞHAN

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

bottom of page