top of page

Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri

İZMİR CEZA AVUKATI

Av. Mahmut DAĞHAN  

Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri

Ağır Ceza ve Asliye Ceza, ceza hukukunda farklı suçlar için farklı ceza türleri ve yargılama süreçleri sunan iki ayrı mahkeme türüdür. İşte bu iki mahkeme arasındaki farklar ve benzerlikler:

  1. Yetki: Asliye Ceza Mahkemeleri, genellikle daha hafif suçlar için soruşturma yaparlar. Ağır Ceza Mahkemeleri ise daha ciddi suçlar için soruşturma yaparlar. Bu nedenle, ağır cezalar, örneğin cinayet, terörizm veya uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarda, ağır ceza mahkemeleri devreye girer.

  2. Ceza: Asliye Ceza Mahkemeleri, genellikle hapis cezasından 5 yıla kadar cezaları verirler. Ağır Ceza Mahkemeleri ise daha yüksek cezalar verme yetkisine sahiptirler ve bu cezalar ömür boyu hapis, idam cezası gibi daha ağır cezaları içerebilir.

  3. Yargılama süreci: Asliye Ceza Mahkemeleri daha hızlı yargılama yaparken, Ağır Ceza Mahkemeleri daha uzun süreli bir yargılama sürecine sahiptirler. Ağır Ceza Mahkemeleri, daha fazla delil ve kanıt sunumu ve uzman görüşü gerektiren suçlarla ilgilenirler.

  4. Jüri: Asliye Ceza Mahkemelerinde jüri yoktur, ancak Ağır Ceza Mahkemelerinde jüri kullanımı mevcuttur. Jüri, davaya bakan yargıçın yanı sıra, suçlamalar hakkında karar vermek için seçilen vatandaşlardan oluşur.

  5. İtiraz hakkı: Asliye Ceza Mahkemesi kararlarına itiraz, Ağır Ceza Mahkemesi kararlarına ise temyiz yoluna gidilebilir.

Sonuç olarak, Asliye Ceza ve Ağır Ceza mahkemeleri arasındaki temel farklar, yetki, ceza, yargılama süreci, jüri ve itiraz hakkıdır. Her iki mahkeme türü de suçluların adalete teslim edilmesi için hukuk sisteminin bir parçasıdır.

Av. Mahmut DAĞHAN

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

bottom of page