top of page

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

BOŞANMA AVUKATI

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi

Eski Medeni Kanun döneminde evlenmiş eşler arasında 31.12.2001 tarihine kadar geçerli yasal mal rejimi mal ayrılığı iken 01.01.2002’den sonra geçerli olan yasal mal rejimi ise edinilmiş mallara katılma rejimidir.

Edilmiş mallar, her eşin mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleridir. Eşlerin çalışmasının karşılığı olan edimler, sosyal güvenlik kuruluşlarının yaptığı ödemeler, çalışma gücü kaybı sebebiyle ödenen tazminatlar, piyango biletine isabet eden ikramiye, edinilmiş malların yerine geçen değerler (çalışma karşılığı alınmış ev-araba gibi) kişisel malların gelirleri edinilmiş mallara örnektir. Ancak,  eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşya, sonradan miras ya da karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen malvarlığı değerleri, manevi tazminat alacakları edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi halinde tasfiyenin dışında kalır. Bu kapsamda eşlerin giysileri, takıları gibi taşınır mallar örnek gösterilebilir. Bu noktada ziynet eşyasının bir kişisel eşya olduğu açıktır. Zira edinilmiş mallar üzerindeki hakkın talep edilebilmesi içim mal rejiminin sonlanması gerekmekte olup, ziynet eşyasının (düğün takılarının) talep edilebilmesi için mal rejiminin sonlanmasına gerek bulunmamaktadır.

Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davası hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Edinilmiş mallara katılma rejimi aşağıdaki hallerde sona erebilecek sonrasında da tasfiye gerçekleştirilecektir.

*Eşlerden birinin ölümü,

*Başka bir mal rejiminin kabulü,

*Evliliğin iptal edilmesi,

*Boşanma davasının açılması (Boşanma davasının açıldığı tarihte edinilmiş mallara katılma rejimi sona erer.)

Artık eşler, kişisel mal varlıkları üzerinde hak sahibi olmakla birlikte evlilik birliği içerisinde sahip oldukları edinilmiş mallar üzerinde de belirli bir oranda alacak hakkına sahiptirler. Bu oran kural olarak, aktif edinilmiş mallardan pasif olan edinilmiş malların çıkarılması ile bulunan artık değerin yarısı kadardır.

 

Eşlerin diğer eşin sahip olduğu mallar üzerindeki haklarının belirlenmesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Av. Mahmut DAĞHAN

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

bottom of page