top of page

Özel Boşanma Sebepleri

BOŞANMA AVUKATI

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

Zina

Kusura dayalı bir boşanma sebebi olup gerek kadının gerek kocanın bir defa evlilik dışı münasebette bulunması yeterlidir. Eşlerin eşcinsel ilişkileri boşanma sebebi olarak zina sayılmaz. Fakat bu halde haysiyetsiz hayat sürmeye dayanılarak boşanma davası açılabilir. Zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı, eşin zinasının diğer eş tarafından öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. İkinci bir süre ise zina fiilinden itibaren 5 yıldır. Buna göre eş, diğer eşin zinasını 5 yıl içinde ne zaman öğrenmişse o andan itibaren 6 ay içinde dava açmak zorundadır. Her zina fiilinden itibaren yeni bir süreye tabi yeni bir dava hakkı doğar. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

2

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ya da Onur Kırıcı Davranış Olması

Kusura dayalı boşanma sebepleridir. Hayata kast; öldürme niyetini açıklaması, intihara teşvik, öldürmeye teşebbüs şeklinde olabilir. Pek kötü muamele; eşin vücut bütünlüğü ve sağlığına yönelik her türlü saldırıdır. Onur kırıcı davranış ise hakaret, küçük düşürme gibi eylemleri içerir. Hak düşürücü süre öğrenmeden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıldır.

3

Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Kusura dayalı boşanma sebebidir. Evlendikten sonra işlenmiş olması gerekir. Dolandırıcılık, hırsızlık, hileli iflas, ırza geçme küçük düşürücü suç sayılmakta olup randevu evi işletme, ayyaşlık, kumarbazlık, hayat kadını olarak çalışma haysiyetsiz hayat sürme olarak kabul edilmektedir. Bu halde dava açma hakkı her hangi bir hak düşürücü süreye bağlanmamıştır.

4

Terk

Eşlerden biri ortak konutu evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek amacıyla terk etmiş olmalıdır. Terk fiilinin boşanmayı temin edebilmesi için en az 6 ay sürmesi gerekir. Boşanma davasının terk nedeniyle açılabilmesi için terk eden eşe, 2 ay içinde ortak konuta dönmesi için ihtar yapılmış olması ve bu ihtara rağmen eşin ortak konuta dönmemiş olması gerekir. İhtar, terkin 4.ayından itibaren yapılabilir.

5

Akıl Hastalığı

Eşlerden birinin akıl hastası olması diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirdiyse akıl hastası olan eşin iyileşemeyeceğinin resmi sağlık kurul raporu ile tespit edilmesi durumunda boşanma davası açılabilmektedir. Herhangi bir hak düşürücü süre söz konusu değildir.

Av. Mahmut DAĞHAN

Av. Selin Ece ÖZTÜRKMEN

bottom of page